Chakra Frequenze Diapason

A cura di Marcella Apicella

1°Chakra RADICE/Muladhara
2° Chakra SACRALE/Svadisthana
3° Chakra PLESSO SOLARE/Manipura
4° Chakra CUORE/Anahata
5° Chakra GOLA/Vishuddha
6° Chakra 3° OCCHIO/Ajna
7° Chakra CORONA/Sahasrara
8° Chakra Scopo dell’Anima
9 ° Chakra della Terra